شبکه نمایش خانگی در آستانه سی و یکمین سالگرد فعالیت رسمی خود در ایران قرار دارد؛ این بستر حالا پس از آزمون و خطاهای گوناگون و گذر از دوران VHS ، VCD و DVD وارد دوران VOD شده است؛ دورانی که با دنیایی مشابه و در عین حال متفاوت با پخش فیزیکی رو‌به‌روست و پلتفرم های اینترنتی باید با وسواس بیشتری اقدام به تولید محتوا و جذب مخاطب کنند. مخاطب باهوش امروزی را نمی توان تنها با استفاده از ستارگان محبوب جذب کرد و اولویت صرفا کیفیت محتواست.
رسانه نگاه اکتیو به عنوان مجله تخصصی شبکه نمایش خانگی از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ همواره تلاش نموده تا فضا را برای توجه به آثار مطلوب مهیا سازد و به عنوان یک تربیون حامی مخاطب در جهت بهبود کیفیت این بستر گام بردارد.